« سوپرویژن درمان هیجان مدار»

سوپرویژن درمان هیجان مدار

Emotion Focused Therapy (EFT)

تنها دوره مورد تایید و تحت نظارت پرفسور Leslie Greenberg خالق رویکرد هیجان مدار در ایران

پیش نیاز :

* دوره های آموزش مقدماتی و پیشرفته درمان هیجان مدار

مدرس :

دکتر آرش رمضانی ، عضو هیئت علمی پژوهشکده ی خانواده دانشگاه شهید بهشتی، دانش آموخته مستقیم پرفسور گرینبرگ

محل برگزاری :

انیستیتو هیجان مدار ایران

اطلاعات بیشتر :

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، با شماره ی زیر تماس گرفته و یا پیام ارسال کنید.

۰۹۱۲۴۵۸۸۲۸۷