درباره موسسه EFTII

درباره موسسه EFTII و کلینیک بهسا

کلینیک بهسا در ابتدا از سال ۱۳۹۴ به عنوان کلینیک طب و پیشگیری   و ارتقاء سلامت در حیطه سلامت روان فردی و خانواده با مجوز از وزارت بهداشت شروع به کار کرد.

در سال ۱۳۹۶ با کسب مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره ۸۹۲-م به عنوان کلینیک فوق تخصصی روانشناسی و مشاوره در حیطه های فردی، خانواده، زوج درمانی و زناشویی خدمات خود را ارتقاءداد. ازهمان سال همکاری خود را با مرکز بین المللی از جمله  انجمن مبانی طب جنسی، جامعه طب جنسی اروپا و انجمن بین المللی درمان هیجان مدار شروع کرد تا توانست بعد از طی مراحل قانونی و علمی مجوز انستیتو هیجان مدار ایران را در سال   ۱۳۹۸ کسب کند.

انستیتو هیجان مدار ایران در سال ۱۳۹۸ تمامی استاندار های مورد نظر انجمن بین المللی رویکرد هیجان مدار ( ISEFT) را کسب کرده و اکنون به عنوان تنها مرکز مورد تایید و وابسته به انجمن بین المللی رویکرد هیجان مدار (ISEFT) در ایران مشغول به فالیت می باشد. این موسسه همکاری نزدیک با سایر مراکز و موسسات بین المللی متمرکز بر رویکرد هیجان مدار دارد. هدف این موسسه ارائه خدمات درمان، آموزش، تحقیق و توسعه در حیطه رویکرد هیجان مدار و حمایت از تمام علاقمندان و متخصصین این رویکرد و توسعه رویکرد هیجان مدار در سراسر ایران و منطقه می باشد.