تحقیق و منابع - انستیتو هیجان مدار | کلینیک بهسا

رویکرد هیجان مدار به عنوان یک رویکرد روان درمانی علمی و مبتنی بر شواهد از حمایت تحقیقات و پژوهش های متعددی برخوردار است و منابع زیادی در این زمینه نیز به چاپ رسیده و تقریبا تمام منابع توسط بخش تحقیق و توسعه انستیتو هیجان مدار به فارسی ترجمه شده است. شما با کلیک بر روی دکمه کتاب ها و مقالات می توانید به لیست جامع و کاملی از این منابع دست پیدا کنید.

همچنین بخش تحقیق و توسعه انستیتو هیجان مدار ایران به صورت مستقل و یا با همکاری سایر موسسات ملی  و بین المللی پروژه های تحقیقاتی متعددی را در این زمینه در حال اجرا دارد و در همین راستا علاقمندان به مشارکت در این فعالیت های پژوهشی می توانند درخواست مشارکت خود را برای بخش تحقیق و توسعه انستیتو ارسال نمایند تا در صورت احراز شرایط در این پروژه ها مشغول به فعالیت شوند. برای ارسال درخواست مشارکت در این پروژه ها، بر روی دکمه مشارکت در پژوهش کلیک نمایید.