« دوره ی آموزش و تربیت درمانگر با رویکرد هیجان مدار – بلند مدت ۱۰۰ ساعته – زمستان۱۳۹۸»

آموزش و تربیت درمانگر- دوره بلند مدت – زمستان ۹۸

Emotion Focused Therapy (EFT)

تنها دوره مورد تایید و تحت نظارت پرفسور Leslie Greenberg خالق رویکرد هیجان مدار در ایران

 

سرفصل های دوره :

* معرفی و بیان اصول و مفاهیم درمان هیجان مدار

*تکنیک های درمان هیجان مدار فردی

* درمان گروهی

* ویزیت مراجعین و سوپرویژن

*تحلیل و بررسی موارد درمانی

* ارائه کتاب و جزوات تهیه شده

مدرس :

دکتر آرش رمضانی ، عضو هیئت علمی پژوهشکده ی خانواده دانشگاه شهید بهشتی، دانش آموخته مستقیم پرفسور گرینبرگ

محل برگزاری :

انیستیتو هیجان مدار ایران

اطلاعات بیشتر :

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، با شماره ی زیر تماس گرفته و یا پیام ارسال کنید.

۰۹۱۲۴۵۸۸۲۸۷